Policy för hantering av personuppgifter

Personuppgifter

Alla personuppgifter som Lunds Universitet samlar in om användare i Mozquizto: namn, personnummer, e-postadress och programtillhörighet används endast för att identifiera er, så att resultat på obligatoriska moment kan registeras på rätt person. Lagringen av personuppgifter sker med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund om myndighetsutövning.

Alla personuppgifter sparas på ett säkert sätt och är inte åtkomliga för obehöriga. E-postadresserna avvänds också för att skicka automatgenererade brev när manuellt rättade uppgifter blivit bedömda, när klagomål på rättning har blivit hanterat och, i förekommande fall, för att påminna om att tiden för ett test som du förväntas göra börjar närma sig sitt slut.

Inga personuppgifter, kontaktuppgifter eller andra uppgifter om användarna (såsom testresultat) lämnas vidare till tredje part. Lunds universitet förbehåller sig rätten att använda anonymiserade frågesvar och testresultat för statistik, kursutveckling och forskningsändamål.

Användare som har varit inaktiva i minst 24 månader raderas automatiskt ur systemet. Om du vill att dina uppgifter ska raderas tidigare än så, kan du kontakta quiz@maths.lth.se.