Registera ny användare

Du är på väg att skapa en "lokal användare", som loggar in direkt via lösenord. Vi ser helst att du loggar in via StiL (CAS) för att vi ska kunna garantera att du kommer åt de frågor och tester som du ska.

Klicka här för att logga in via StiL.

Varför samlar vi in namn, personnummer och e-postadresser?

Namn och personnummer samlas in för att på ett säkert och tillförlitligt sätt kunna identifiera studenter och koppla era testresultat till rätt person. Denna insamling sker med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund om myndighetsutövning. För mer detaljer, se Policy för personuppgifter.

E-postadresser samlas in för att vi ska kunna kontakta er med viktig information, till exempel då manuellt rättade frågor har blivit bedömda, eller då klagomål på rättningen har hanterats.